Galeria w pracowni
galeria - 668 041 616
pracownia - 691 555 904
pisanieikon @ pisanieikon.pl

 

Zapraszamy młodzież

 

na wielką artystyczną przygodę,

 

którą oferuje nam

 

prawosławie, czyniąc z ikony osobistą

 

przestrzeń dla indywidualnej

 

twórczości.

 

Obóz ikonograficznydla dzieci i młodzieży, Akademia Supraska, Supraśl.  

 

Jest to projekt pilotażowy, holistyczny, interdyscyplinarny, powstały we współpracy z warszawskim środowiskiem akademickim (teologicznym, filozoficznym, bizantyjskim) wiek dzieci to przede wszystkim gimnazjum i liceum. Bardziej jednak niż wiek dziecka interesuje nas jego poziom umiejętności i zainteresowania ikoną i sztuką.
Celem projektu jest towarzyszenie i wsparcie dzieci w procesie zrozumienia czym jest ikona. Nie jest: uczeniem tworzenia kopii istniejących ikon. Najważniejsze jej elementy, charakteryzujące jej język plastyczny to: tajemniczy i żywy charakter, portretowość i abstrakcja, forma syntetyczna, współistnienie w przestrzeni sakralnej wraz z muzyką i teatralną akcją liturgiczną. Ponieważ na tym etapie kształcenia (czyli pierwszym poziomie) chodzi nam o to, by dzieci poznały język ikony, który jest taki sam w ikonie i z XII wieku (Bizancjum) i XVI wieku (schyłek Rusi) i z XX wieku (współczesny nam Nowosielski) nie chcemy, by spędziły czas na odwzorowywaniu tego, co już było, nawet jeśli było najdoskonalszą forma swojej epoki i stworzyło kanon. Pragniemy, by dzieci myślały twórczo i samodzielnie, by się tego nie bały, a odważnie, na kanwie kolejnych przedstawianych im treści, przedstawiały nam własne projekty plastyczne. Stąd finalne zadanie, jaki jest stworzenie architektury światyni.

Ciekawi jesteśmy efektu. Jak ten program wpłynie na twórcze myślenie dziecka i co za tym idzie, jego ekspresję plastyczną. Jeden z członków naszego zespołu, Łukasz Hajduczenia powiedział, iż "sztuka cerkiewna to żywioł, bardzo specyficzny, subtelny, ujarzmiony harfą proroka Dawida, ale żywioł". Dzieci to żywioły, chcemy, by ich żywiołowe autentyczne myślenie i intuicja miały swoje ujście w ikonie, zaś "ujarzmienie" polegało na ograniczeniu swobody twórczej ramami języka ikonowego.

Zawsze jednak "relacja Boga i człowieka jest klamrą wszystkiego i napełnieniem wszystkiego, co znajduje się w tych klamrach - relacja Boga i człowieka to wszystko, dlatego i sztuka tez jest tym określona i twórczość, i to, co wychodzi i nie wychodzi. Sens polega na tym, że ta ogólna, najcenniejsza relacja realizuje się w każdym fragmencie, a w niektórych z niezwykłą siłą, tajemniczością, sakramentalnością" Vitali Michalczuk.

 

Uczyć, wspierać, towarzyszyć będą: Vitali Michalczuk, Grze

gorz Prokopiuk.
Opiekunami grupy będą: Vitali Michalczuk, Monika Prok

opiuk.
Śpiewać będzie, mamy nadzieję: Łukasz Hajduczenia z Katapetasmą (Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej)


Grzegorz Prokopiuk - poch. z Siemiatycz, miasteczka nad Bugiem. Będąc nastolatkiem, wraz z  kolegami, malował graffiti. Była to jego pasja. Dziś prowadzi warsztaty ikonograficzne. Poważnie ikonografią zainteresował się tuż przed rozpoczęciem studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w 2000 r. W tym samym czasie rozpoczął naukę w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. Jednak doświadczenie teologiczne oraz artystyczne zdobywał przede wszystkim poza murami instytucji, szczególnie na nabożeństwach, które nieustannie inspirowały i inspirują go twórczo i duchowo. Malarstwo graffiti (swobodne w formie i przekazie treści), a także liturgia oraz osobiste odkrywanie jej bogactwa, stanowią podłoże do malarstwa obecnego, w którym łączy on abstrakcję z figuratywnością oraz je od siebie separuje. Dzisiaj, bawiąc się formą, tworzy również obrazy inspirowane przeżyciem duchowym oraz otaczającym go światem. Prowadzi pracownię ikonograficzną, aktualnie maluje polichromię ścienną w jednej z białostockich cerkwi.

Ma troje dzieci i mieszka w Supraślu - miasteczku o wielowiekowej tradycji monastycznej, położonym w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
Grzegorz jest absolwentem:
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Monika Prokopiuk - poch. z Podlasia, humanistka, działaczka pozarządowa, organizatorka warsztatów, publicystka, pragnie zmian w systemie edukacji i świadomości artystycznej, prezes spółki Galeria w pracowni, ma troje dzieci :)
Jest absolwentką:
- Wydz. MISH UW
- Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
- Instytutu Spraw Publicznych UJ.

Vitali Michalczuk - poch. z Brześcia na Białorusi, antropolog, doktorant Wydz. Filozofii (UW), teolog prawosławny, naukowo związany z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (UW), członek Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma, wykładowca, przyjaciel dzieci, o którym one same mówią: "rozśmiesza nas!"
Vitali jest absolwentem:
- Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
- Wydz. Antropologii UW
- Wydz. Filozofii UW.

Łukasz Hajduczenia - poch. z Torunia, śpiewak, teolog prawosławny, muzykolog.
Posiada unikalne doświadczenie w wykonawstwie prawosławnej muzyki liturgicznej i nie tylko. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się w cerkwi,  gdzie już jako kilkuletni chłopiec regularnie śpiewał podczas nabożeństw. Od tego czasu,  aż po dzień dzisiejszy wnikliwie zgłębia wszelkie dostępne tradycje śpiewu prawosławnego.
Ma w dorobku kierownictwo muzyczne wielu zespołów cerkiewnych, liczne nagrania oraz występy. Od wielu lat pracuje jako cerkiewny dyrygent, jest cenionym konsultantem. Prowadził warsztaty śpiewu cerkiewnego w wielu miejscach Europy. W 2013 roku chór Monasteru św. Pantelejmona na św. Górze Athos zaprosił go aby przeprowadził konsultacje wokalne ze śpiewającymi mnichami. Poza śpiewem w świątyni, wielokrotnie występował jako chórzysta, dyrygent i solista na licznych festiwalach i koncertach. Prowadzi również aktywną działalność artystyczną na scenach muzyki klasycznej wykonując solowe recitale gatunków takich jak pieśń, oratorium, opera. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów wokalnych m in. w Barcelonie, Moskwie, Nowym Sączu. Tak szerokie doświadczenie muzyki oraz niegasnące nigdy zainteresowania teologiczne stały się naturalną przyczyną podjęcia studiów doktoranckich na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat prowadzi tam badania dotyczące muzycznej sfery liturgii prawosławnej zgłębiając jej istotę jako doświadczenie formy modlitwy spójne z wschodnio - chrześcijańską wizją Boga i człowieka. Jest często zapraszany przez różne środowiska jako dydaktyk historii i specyfiki muzyki cerkiewnej. Współprowadzi autorskie zajęcia „Muzyka święta i muzyka grzeszna” na Uniwersytecie Warszawskim.
Łukasz jest absolwentem:
- Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie,
- wydziału wokalnego Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
- Londyńskiej Guildhall School of Music and Drama.

 

Plik pdf z programem przesyłam na maila.


Polityka plików cookies Copyright © 2014 Gogler.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij